Est   Eng   Rus   Lat   Ger   Lit
  l     

 
  Sutartys/Blankai
  RSVP / Registracijos puslapis
  Naujienos
 

Sutartys/Blankai

BALT-HELLIN“ tiekimo sutarties sudarymo taisyklės

 

Gerb. kliente,

 

Jei norėtumėte, kad „BALT-HELLIN“ jums tiektų prekes ilgą laiką, ar jau kalbėjote su „BALT-HELLIN“ pardavėju apie galimybę sudaryti ilgalaikio tiekimo sutartį? Jei taip, šiame puslapyje galite rasti svarbios informacijos apie tiekimo sutartį ir kaip ją sudaryti.

 

Sudarius tiekimo sutartį, Jums bus labai paprasta greitai pateikti u¸sakymus ir gauti prekes. Tai ypač patogu, nes, sudarę sutartį, galėsite naudotis „Hellin direkt“ internetine u¸sakymų sistema. Tam, kad galėtumėte naudotis „Hellin direkt“ internetine u¸sakymų sistema, turite sudaryti tiekimo sutartį, taip pat papildomą susitarimą, kurį galite bet kuriuo metu aptarti su „Balt-Hellin“ pardavimų komandos nariu.

Sudarę tiekimo sutartį, galėsite pasinaudoti mūsų ilgamete darbo patirtimi. Tiekimo sutartis u¸tikrina, kad būtų są¸iningai ir tinkamai aptarti visi svarbiausi klausimai, susiję su prekių pardavimu ir tiekimu, siekiant kuo anksčiau išvengti nesusipratimų ir u¸tikrinti, kad darbas vyktų skland¸iai. Į tiekimo sutartį taip pat yra įtraukta kredito linija, kuria galite naudotis, sudarę sutartį.

 

Tiekimo sutartis susideda iš toliau nurodytų trijų dalių. Kiekvieną dalį galite atidaryti ir atskirai atsispausdinti šiame puslapyje, paspaudę:

 

              1. Tiekimo sutartis:

Čia susitariama dėl pagrindinių sutarties aspektų ir kredito linijos. Šią sutartį su Jumis turime pasirašyti popieriniu būdu arba naudodami skaitmeniniu parašu pasirašytą dokumento versiją, siunčiamą el. paštu.

Spausdinti - Įrašyti - U¸pildyti:

Sutartį:

              2. Duomenų lapas:

Šiame lape turite įvesti reikiamus duomenis apie savo bendrovę. Jei vėliau pakeisite šiuos duomenis, u¸pildykite naują duomenų lapą arba praneškite apie pakeitimus bendrovei „BALT-HELLIN“. Mums pakanka Jūsų u¸pildyto popierinio arba skaitmeniniu parašu pasirašyto dokumento.

Spausdinti - Įrašyti - U¸pildyti:

Sutartį:

 

3. „BALT-HELLIN AS“ pardavimo, tiekimo ir mokėjimo sąlygos:

Šiose sąlygose pateikiami išsamūs duomenys apie sutarties aspektus. Šios sąlygos yra paremtos, visų pirma, mūsų 20 metų verslo sandorių patirtimi ir sudaro neatsiejamą mūsų kainodaros dalį. Prieš pasirašydami sutartį, atid¸iai perskaitykite šias sąlygas. Šių sąlygų pasirašyti nebūtina.

Svarbu ¸inoti, kad visos trys tiekimo sutarties formos dalys sudaro sutarties paketą; jos visos aktyvuojamos, pasirašius sutartį. Jei turite klausimų, susisiekite su „BALT-HELLIN“ komanda. Mes d¸iaugiamės, kad galime Jums padėti.

„BALT-HELLIN“ komanda


Nusiskundimas (įrašyti ir u¸pildyti):

Nusiskundimas (spausdinti):

by HansaNet